Zimní soustředění hráčů CZDGA - leden

Golf Centrum Čechie Praha

V sobotu 13. 1. 2018 proběhlo v Golfcentru Hotel Čechie Praha další ze soustředění hráčů CZDGA. Sešli jsme se ve složení Vlastimil Hebelka, Martin Martin, Václav Mráz, Vladimír Stárek, Aleš Süsser, Lukáš Šnobl, Milan Turek, Jiří Veselý a Anna Voláková. Pod vedením trenérů Barbory Vejlupkové a Jakuba Važanského, kteří pro nás kromě individuální výuky připravili i kruhový trénink, jsme zdolali dalších pár krůčků ke zlepšení našich dovedností v krátké i dlouhé hře a prověřili přesnost míření a délky ran na simulátoru. V teoretické části přípravy jsme se seznámili s technikou vizualizace a jejího využití při zlepšování golfové hry.

Děkujeme všem zúčastněným za jejich nasazení a vytvoření skvělé atmosféry během soustředění, trenérům za celodenní péči a spoustu cenných rad a v neposlední řadě Golfcentru Čechie za dlouhodobou podporu a vytváření skvělých podmínek pro trénink hráčů CZDGA.