Reprezentace CZDGA společně se členy klubu Loreta Golf Pyšely

Loreta Golf Club Pyšely

S velkou radostí přijal kompletní reprezentační kádr ČR v hendigolfu pozvání do Loreta Golf Pyšely, kde 13. dubna proběhl tradiční zahajovací turnaj Klubový otvírák. Ovšem ten letošní až tak zcela tradiční nebyl. A to nejen pro hráče.

První vítanou změnou pro členy klubu a ostatní návštěvníky je, že se mohou na tréninkových plochách, hřišti, klubovně a dalších místech potkat s tělesně či zdravotně postiženými golfisty. Vedení klubu se po nedávném jednání se zástupci České golfové asociace hendikepovaných, které se mimochodem vedlo ve velmi přátelském duchu, rozhodlo zapojit do projektu Golf bez bariér. Na základě zhodnocení všech technických kritérií nutných k bezproblémovému pohybu hendikepovaných po tréninkových plochách, hřišti, klubovně, po dalším zázemí včetně příjezdu, parkování a mnoha dalších, získala Loreta Golf Pyšely status Tréninkové centrum hendikepovaných golfistů. Nedílnou součástí je také zajištění kvalitní trenérské podpory hendikepovaným zájemcům, které je na Loretě garantováno Teaching Pro Jakubem Važanským a trenéry dlouholetého partnera hendigolfistů Slavíček Golf Academy. Taktéž technické podmínky pro získání statusů Partnerské hřiště hendikepovaných golfistů a Partnerské hřiště reprezentace CZDGA splnila Loreta na nadstandardní úrovni. Je na místě ocenit aktivní a empatický přístup celého vedení klubu, který bezpochyby přispívá k praktickému představení golfu v očích hendikepovaných i široké veřejnosti, nejen jako plnohodnotného sportovního odvětví pro každého, ale i jako opravdového sportu „bez bariér“. To dokládá i startující klubová iniciativa, shromáždit z vlastních zdrojů finanční obnos na zakoupení speciálního vertikalizačního golfového vozíku pro paraplegiky. Tento by měl sloužit všem zájemcům z řad hendikepovaných, vyzkoušet tento „návykový“ sport.

V bezprostřední a uvolněné náladě se nesl i celý nedělní turnaj. Ve společných flajtech nastoupili členové klubu, reprezentanti CZDGA a další hosté. Na skvěle připraveném hřišti se zrodilo několik výjimečných výsledků, nezapomenutelných golfových okamžiků, ale jak to ve sportu bývá i osobních herních momentů, které je třeba rychle vymazat z paměti. Kompletní turnajové kolo absolvoval také hráč CZDGA Pavel Bambousek, hrající právě na speciálním vertikalizační vozíku Paragolfer. Za svůj výkon sklidil oprávněný obdiv. Doslova rodinná atmosféra provázela nejen turnajové klání na hřišti, ale i následné společné posezení po hře. Upřímný přístup a zájem všech „zdravých“ hráčů pouze potvrdil myšlenku, že golf je ideální hrou, ve které se mohou i hendikepovaní cítit jako její nedílnou součástí.

Děkujeme tímto za ochotu a přístup všem do Pyšel a těšíme se na příští přátelské setkání.

Zapatos New Balance Hombre