Získání certifikátu kvality služeb

Jsme velmi hrdí, že se nám podařilo koncem roku 2015 získat pro Českou golfovou asociaci hendikepovaných certifikaci prvního stupně Českého systému kvality služeb za "Zpřístupnění golfových služeb hendikepovaným".

Český systém kvality služeb je dobrovolný inovativní nástroj, který systematickým způsobem pomáhá  ke zvyšování kvality služeb v organizacích v oblasti cestovního ruchu a v navazujících službách. Vlastníkem systému je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které na jeho realizaci spolupracuje s vybranými profesními asociacemi v cestovním ruchu.  

Koncepce systému vychází z jednoduchých zásad řízení kvality, přičemž jeho filosofií je poznání potřeb zákazníka a neustálé zlepšování kvality poskytovaných služeb v organizacích. Zapojeným organizacím systém umožňuje postupně získat odborné i praktické znalosti z oblasti řízení kvality ve službách a další odborné kompetence, které mohou využít při rozvoji svého podnikání. Úspěšné organizace získají prestižní, mezinárodně srovnatelnou značku, která pro zákazníka představuje příslib ověřené kvality služeb a zároveň je oceněním práce všech zaměstnanců organizace. 

Díky této certifikaci můžeme poskytovat služby daleko většímu počtu hendikepovaných a navázat výraznější spolupráci s orgány státní správy. Opět zvedli laťku poskytovaných služeb o kousek výše.

certifikat_csks_2015.jpg


Více o certifikaci můžete nelézt na stránkách www.csks.cz.Nike